Картошка жар
Background: 134,158,125,9
Font: 862752